A közigazgatási kódex tervezetének szenátusi munkálataiban a prefektúrákra, dekoncentrált intézményekre, illetve a sokat vitatott és perek tárgyát képező utca-, útjelző-, irányjelző-, földrajzi helyeket jelző táblák esetében is bővítették az anyanyelv-használat területét. A prefektúrák hatáskörét az alkotmányos keretek közé rendezték vissza, a polgármesteri, önkormányzati hivatalok szerepét a szubszidiaritás elve szerint növelték meg. A köztisztviselők esetében azokat a szabályokat módosították, amelyek eddig nagyon sok esetben a hivatalok működését gátolták.

2018.06.13