A pénzügyminisztérium honlapján megjelent rendelettervezet szerint 2018. január 1-jétől a kormány eltörölné a természetes személyek osztalékadóját.  A tervezet szerint eltörölnék az osztalék megadózását azoknak a külföldi természetes személyeknek, illetve jogi személyeknek az esetében is, akik/amelyek Romániában tevékenykednek, de akik/amelyek lakása/székhelye olyan államokban van, amelyekkel Romániának kettős adózást elkerülő szerződése van.  A többi országokban rezidens természetes, illetve jogi személyeknek továbbra is 5 százalékos osztalékadót kell fizetniük.

2017.08.10